תנאי שימוש והגנת מידע באתרי שרותי בריאות כלללית - הרצפלד, מרכז רפואי גריאטרי לשיקום המבוגר

תנאי שימוש והגנת מידע

למען הסר ספק

זכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי שירותי בריאות  כללית, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו  הם של שירותי בריאות כללית בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של שירותי בריאות כללית בכתב ומראש. 

תנאי שימוש באתר כללית
המידע והעצות הניתנים באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות־דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי (יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר־המיון של בית־החולים הקרוב או למגן־דוד־אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ.

בעצם השימוש באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי שירותי בריאות כללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר. 

תנאי שימוש בפורומים ובבלוגים באתר כללית
כללית מספקת לגולשים שירות פורומים ומתחם בלוגים המאפשר לגולשים לגלוש, לשאול ולהגיב בהתאם לתנאי השימוש המופיעים לעיל וגם לשוחח בינם לבין עצמם, להחליף מידע בינם לבין עצמם ולהגיב להודעות של גולשים אחרים.

הפרסום המסחרי בפורומים ובמתחם הבלוגים של כללית אסור, ואנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פרסומים מסחריים בפורומים ובבלוגים. עם זאת, כללית אינה אחראית לתוכן ההודעות של הגולשים בפורומים ובבלוגים ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי - או לדעות על אודות מידע מסחרי - המועלים על ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים. כללית אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בהודעות שהועלו על־ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים.

הפורומים והבלוגים פתוחים לכל הגולשים באתר כללית, אולם הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבבלוגים מסוימים. 

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות 
הכללית נוקטת בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את חיסיון המידע שלך, שסיווגו, על־פי הוראות החוק, הוא "מידע חסוי".

אנו מטפלים בנושא הגנת־המידע ברבדים רבים ושונים, כמפורט בהמשך.

המידע הרפואי שלך לסוגיו השונים נאסף במערכות המידע של כללית רק לצורך הטיפול בך. כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של כללית, וחוות השרתים, וכן מערכות המידע האחרות של כללית,  מאובטחות באמצעי אבטחת המידע המתקדמים בעולם.

הגישה למידע שלך מתנהלת באמצעות מערכת הרשאות קפדנית ורק אנשי צוות רפואי וצוות מינהלי רלוונטיים, המטפלים בך במרפאות, במכונים ובבתי־החולים, רשאים לראות ולנהל את המידע – וזאת רק לשם הטיפול הרפואי בך.

הגישה למידע שלך במערכות המידע של כללית מנוטרת ומבוקרת כל העת, ובכל נקודת זמן ניתן לדעת מי צפה במידע הרפואי שלך, מי ביצע בו שינויים – ומתי.

בכללית נהוגה מדיניות הגנת־מידע, שנועדה לחבר ב"חוט שני" את כל עובדי כללית כדי שיידעו כיצד להגן על המידע בכל ערוצי המידע (מערכות מידע, מידע מילולי, מידע במסמכים). כל עובדי כללית מתודרכים בנושא זה באופן קבוע ומתמשך.

המידע הרפואי שלך לא נמסר לצד שלישי אלא אם הוא דרוש לשם הטיפול רפואי בך, או על־פי הנחיות דין.

במקרה של מסירת המידע הרפואי שלך לצד שלישי לצורך הטיפול הרפואי בך, כללית מעבירה את הצד השלישי מבדקי אבטחת מידע מקיפים וצד שלישי זה מתחייב להגן על המידע שלך. המידע יכול להישאר אצל הצד שלישי רק על־פי הוראות החוק בדבר שמירת מידע רפואי ו/או על־פי תקנות הרשות למשפט וטכנולוגיות מידע במשרד המשפטים.

בכללית פועלת ועדת אתיקה עליונה להגנת מידע, והיא זו הקובעת כיצד יוגן המידע שלך. הוועדה פועלת מכוח הוראות החוקים בדבר שמירת המידע הפרטי שנחקקו בישראל ומקבלת את החלטותיה בהתאם לחוק.

בכללית פועל גוף הקרוי "הממונה על הגנת־המידע" ותפקידו לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע שלך - על־פי מדיניות הגנת־המידע של כללית, הנחיות ועדת האתיקה העליונה להגנת מידע בכללית והוראות החוק.

אם את, או אתה, סבורים שמידע הקיים אודותיכם במערכות כללית שגוי או לוקה בחסר, ביכולתכם לפנות לנציב פניות הציבור בכללית בכתובת הדואר האלקטרוני   Pniot@clalit.org.il
או בפקס  03-7605773.

אם בחרתם לפנות לנציב פניות הציבור, יש לצרף לפנייה בקשה מנומקת לצורך עדכון המידע – וללוותה במקרה הצורך במסמכים הנדרשים - וכללית תפעל על־פי דין לצורך עדכון המידע.

המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת־מידע). מידע נוסף על כך תוכלו לקבל כאן:  מדריך לאבטחת מידע ברשת

אם יש לכם שאלה בנושא הגנת המידע הפרטי שלכם בכללית, אנא פנו אלינו ללא היסוס. כתובתנו: InfoSec@clalit.org.il
דף הבית  |  מפת האתר  |  תנאי שימוש והגנת מידע  |  דרושים  |  צרו קשר
המרכז הרפואי הגריאטרי הרצפלד, רח' דרך ארץ 1, ת.ד 48, גדרה 70700 טל. 08-8595222