חזון המרכז הרפואי מאיר
חזון המרכז הרפואי מאיר

 

המרכז הרפואי מאיר יהיה המרכז הנבחר והמוביל לאספקת שירותי רפואה מקיפים, איכותיים וחדשניים לתושבי השרון.המרכז הרפואי מאיר

המרכז הרפואי מאיר יהיה המרכז הנבחר והמוביל לאספקת שירותי רפואה מקיפים, איכותיים וחדשניים לתושבי השרון, המעניק שירות ברמה האנושית הגבוהה ביותר, תוך קידום שביעות רצון עובדיו, שמירה על איזון תקציבי ודאגה לפיתוח מתמיד של עובדיו, מתקניו, הציוד הרפואי וסביבת העבודה. בית חולים מאיר יהיה מרכז רפואי כוללני, איכותי, שירותי וידידותי לקהילה.

בית חולים מאיר יגדיר את לקוחותיו כנכס העיקרי שלו. לפיכך:
בית החולים ישקוד על רמה רפואית גבוהה, פיתוח ושיפור מתמיד של שיטות הטיפול הרפואי, תוך ישום המידע הרפואי המתחדש למען מטופליו.
בית החולים יפתח את כלל שירותיו, כל אחד בתחומו, כדי לשמרם בקידמת המיומנות והידע, בדגש על מוקדי מצוינות ומוקדים יחודיים שיהיו מוקדי משיכה ללקוחות, ומרכזי הקניית ידע לסגל.
בית החולים ישאף לפתח שירותים חדשים כדי לשמור על מקומו בקדמת המרכזים הרפואיים בישראל.
בית החולים יתן שירות כוללני ומיטבי לכל האוכלוסיה תוך שילוב, שיתוף ושמירת הרצף הטיפולי עם שירותי הרפואה בקהילה.
בית החולים ישקוד על שיפור מתמיד ביחס למטופליו, תוך קיום דיאלוג מתמשך עמם, ובחינת שביעות רצונם כלקוחות, צרכיהם וציפיותיהם.
בית החולים יפעל להבטחת כבוד האדם, וישמור על זכותו של החולה לפרטיות, נוחות, הגינות ושוויון.
בית החולים יפעל לשיפור התשתיות במתקניו והצטיידות בטכנולוגיה מעודכנת. 
  
 
בית חולים מאיר יגדיר את עובדיו כמשאב החשוב ביותר שלו. לפיכך:
בית החולים ישקוד בהתמדה על שיפור שיטות העבודה, רווחת העובדים וקידומם המקצועי, שיתופם בקבלת החלטות והגברת הזדהותם.
בית החולים יטפח יזמות וחדשנות בקרב עובדיו, תוך הוקרת המצויינות. בית החולים יטפח את המחקר הרפואי וההוראה למתמחים ולסטונדטים ברפואה, בסיעוד ובמקצועות הנוספים.
בית חולים מאיר יישם שיטות ניהול מתקדמות.

לפיכך:
בית החולים יפעל על פי תכנון לטווח ארוך.
בית החולים יקיים ניהול תוך אמינות ושקיפות של הנהלים ושל ההחלטות.
בית החולים יפעל לביזור סמכויות ליחידות השונות, תוך שיתוף המנהלים והעובדים באחריות ובסמכות.
בית החולים יפעל לניצול מושכל של המשאבים העומדים לרשותו, ויבנה תשתית כלכלית בריאה ומאוזנת שתאפשר פיתוח שירותים.


בית חולים מאיר יהיה מרכז רפואי מצטיין ומשפיע בשירותי בריאות כללית
ובמדינה כולה

חטיבת הילדים  |  אורתופדיה  |  דיאטת דרך המלך  |  מרפאת המטייל  |  מרכז הספורט  |  תנאי שימוש והגנת מידע  |  חוק זכויות החולה  |  צרו קשר